แผนที่แสดงเส้นทางร่ำรวยผ่านการเล่นคาสิโน

1173_l2_map-thailand3เรื่องบางเรื่องมันเป็นความจริงมันก็ยังเป็นความจริงวันยังค่ำ เพราะบางอย่างไม่สามารถก็ต้องอยู่ที่บิดเบือนไปเป็นอย่างอื่นได้ หน้าที่และบทบาทที่ควรจะทำมันก็ควรจะเป็นในแบบนั้น แบบที่มันควรจะเป็น แต่เรื่องของความเข้าใจผิดจากการพูดปากต่อปากก็ทำให้คนรับสารเข้าใจผิด จนเกิดเรื่องเข้าใจผิดขึ้นได้ คนเราหากรู้จักฟังหูไว้หูเรื่องไม่ดีหรือเรื่องที่เสียหายก็คงจะไม่เกิดขึ้น ปากคนมันร้ายมักจะเล่นคาสิโนได้รับราวัล และเป็นอาวุธที่ร้ายแรงกว่าที่คิด เคยได้ยินคำที่บอกว่าปลาหมอตายเพราะปาก มีหลายคนที่ต้องเผชิญภัยเพราะปากตัวเอง

 

 

 

 

map_4plrovinces01คำพูดบางคำถ้าใช้เป็นก็คมเหมือนดาบ และก็ยังมีคนประเภทที่เลือดร้อนและแสดงออกว่าเลือดร้อนก็ยังไม่น่ากลัวเท่าคนที่ไม่แสดงออกและกลับมาแท่งข้างหลัง เพราะคนจีนส่วนใหญ่มักจะแสดงออกให้เราได้เห็นเสมอว่าการมีความรอบครอบ ฟังหูไว้หูให้มาก หากสังเกตให้ดีว่าการปฏิบัติตนของคนจีนเป็นที่หน้าเอาเยี่ยงอย่างในเรื่องของศักดิ์ศรีและความขยัน แต่ก็ต้องมีบางเรื่องที่ไม่ควรเป็นเหยี่ยงอย่าง หลายอย่างหากสังเกตให้ดีจะเป็นบทเรียนและเรื่องที่มีคติสอนใจเราได้ดีมาก คนบางคนทำมาหากินเพราะคำพูด ใช้คำพูดหากินรวมทั้งการอยู่รอด แต่สุดท้ายหากไม่ระวังคำพูดก็อาจจะเกิดการทำร้ายตนเองด้วยคำพูดตนเองได้ การพูดจาโอ้อวด พูดจาไม่ให้เกียรติคนอื่นถือเป็นการกระทำที่น่ารังเกียจเป็นอย่างมาก คำพูดคนหากรู้จักพูด รู้จักคิดก่อนพูด

 

 

 

 

 

imuagesคำพูดเหล่านั้นสามารถช่วยทำให้คาสิโนออนไลน์ประสบความสำเร็จได้ ก็จะช่วยให้เรากลายเป็นคนมีศักดิ์ศรีและหน้านับถือ เรื่องแบบนี้จะบอกว่าเป็นเรื่องของฟ้าหรือดินที่จะมาสั่งใจของเราได้ ทุกอย่างขึ้นอยู่ที่เรากำหนดและบงการใจของตัวเราเองทั้งนั้น ดังนั้นก่อนจะพูด จะคิดอะไรก็ควรจะไตร่ตรอง พิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วน อย่างทำให้คำพูดของตนเองย่อนกลับมาทำร้ายตนเอง จริงอยู่ว่าคนเราเกิดมาหนเดียวตายหนเดียวแต่ถ้าจะอยู่หรือตายก็ควรจะอยู่แบบมีเกียรติ อย่าอยู่อย่างไร้ศักดิ์ศรี การอบรมสั่งสอนเด็กด้วยคำพูดและการกระทำย่อมจะทำให้เด็กซึมซับและทำตามอย่างที่ถูกสั่งสอนมา ทุกอย่างถูกกำหนดว่าอนาคตเด็กจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่ที่เลี้ยงมา การกระทำและคำพูดจึงเป็นเรื่องที่สำคัญและควรระมัดระวังอย่างมากในการอบรมสั่งสอนเด็ก การพูดดี ทำดี คิดดี ย่อมทำให้เด็กเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้รวมทั้งการไม่กลายเป็นคนที่ทำให้คำพูดเป็นนายตัวเองด้วย

 

 

 

 

locatiiion