เกี่ยวกับเรา

สองเดือนลองให้ไปอยู่กับพวกคนประเภทเดียวกันและตนเองตกเป็นเบี้ยล่างบ้างคราวนี้แหละคงจะรู้สึกถึงรสชาติชีวิตที่ตอนตัวเองไปทำร้ายทุบตีคนอื่นเขาไว้ จะได้รู้สึกเกรงกลัวต่อบาปจะได้รู้สึกกลัวการถูกทำร้ายลองให้ไปทำตัวบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมดูคนใจร้ายพวกนี้คงจะคิดอะไรได้มากขึ้นบ้างทีอาจจะกลับตัวกลับใจเป็นคนดีทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้น้องๆ

06